Participatie Goes-Zuid

In augustus 2018 was de maat voor een groep bewoners van Goes-Zuid vol. Met een nieuwsartikel in het Zeeuwse PZC lanceerden ze het burgerinitiatief “Buys Ballotstraat Fiets Veilig: een ultieme poging om de Buys Ballotstraat veiliger te maken voor jeugdige fietsers”. Een motie in de gemeenteraad om invulling te geven aan de wensen van het comité́ haalde het niet omdat gevreesd werd voor een verschuiving van het probleem. Wel werd het besluit genomen voor een breder onderzoek naar het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid in Goes-Zuid.

Draagvlak creëren door zelf doen - de belangrijkste voorliggende keuzes in spelvorm

We daagden bewoners uit hun eigen straat te ontwerpen - Past dat eigenlijk wel? Parkeren, verblijven, veilig fietsen, hard rijden en ook nog groen? Of zijn er keuzes nodig?

Wij gaven namens Studio Bereikbaar vorm aan dit onderzoek en stelden samen met gebruikers, omwonenden, ondernemers en gemeente een ontwikkelkader op. In januari 2019 gingen we onder de noemer ‘Zeg ’t over Zuid’ in gesprek met het gebied. De eerste stap was dat we iedere bewoner én gebruiker van de vier straten een digitale enquête hebben gestuurd. Tegelijkertijd kon men zich opgeven voor een klankbordgroep. Deze klankbordgroep kwam uiteindelijk vier keer bijeen om gezamenlijk tot een gedragen plan te komen.

We hadden natuurlijk zelf een leuk plan kunnen bedenken, vanuit onze eerdere (ontwerp)ervaringen, ideeën en ons referentiekader. Dit hebben we echter nadrukkelijk niet gedaan. Wij geloven erin dat je de gebruikers en bewoners centraal moet stellen in een project. Zij zijn immers de ware ervaringsdeskundigen en ze worden dagelijks geconfronteerd met het eindresultaat. Onze rol was dienend. We hebben onze kennis zo transparant mogelijk overgedragen in de vorm van laagdrempelige werkvormen en presentaties. Vervolgens was het aan de bewoners om op basis hiervan tot oplossingen te komen.

Tegenstellingen in spelvorm. Willen we meer groen of meer parkeerplaatsen?

Uitkomsten van enquête - Wat gaat er al goed? en wat vraagt om extra aandacht?

We daagden de bewoners uit zelf een ontwikkelpad samen te stellen - inclusief risico's en planning