Participatie Goes-Zuid

De afgelopen 50 jaar is Goes Zuid enorm gegroeid én ontwikkeld. Door de jaren heen zijn de ’s-Gravenpolderseweg, Kloetingseweg, Fruitlaan en Buys Ballotstraat steeds meer ingericht om steeds meer autoverkeer te verwerken, dit heeft gevolgen gehad op het gebied van de veiligheid en leefbaarheid.

De gemeente Goes heeft Studio Bereikbaar uitgenodigd om samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het gebied een visie op te stellen. De eerste stap is dat we iedere bewoner én gebruiker van de vier straten onder de noemer ‘Zeg ’t over Goes-Zuid’ een digitale enquête hebben gestuurd, om zo een beeld krijgen van hoe de verkeerssituatie en leefbaarheid in deze vier straten wordt ervaren. 

De enquêteresultaten waren het startpunt voor open werksessies met bewoners en ondernemers uit het gebied. De eerste gedragen resultaten worden medio april verwacht.