Ontwerpend onderzoek fietsstructuur cityring Tilburg

Vooruitlopend op het visietraject van de cityring in Tilburg heeft Studio Bereikbaar samen met de gemeente Tilburg onderzocht op welke manieren de cityring ontworpen kan worden als men de fiets op nummer 1 zet.

 

Kenmerkend aan onze aanpak was de beknopte analyse van de straten om het ‘gebruikskarakter’ te achterhalen. Op basis hiervan werden ontwerpvragen opgesteld en in meerdere ontwerpsessies gekomen tot ontwerpdenkrichtingen.

Voorbeeld: schematische weergaven gebruik straat X en Y

De ontwerpdenkrichtingen varieerden of het ontwerp meer geschikt was voor de snelle individuele fietser of de langzamere interactieve fietser. Het ontwerpen met deze twee soorten fietsers in het achterhoofd, zorgde voor scherpte in de verdiepende analyse, onderscheid in ontwerpdenkrichtingen en paste bij het karakter dat wordt nagestreefd voor de cityring.

 

Referentiebeelden van links naar rechts: snel een gescheiden naar langzamer en gemengd.

Voorbeeld: ontwerprichtingen voor verschillende straten van de cityring incl. positie tussen snelle en interactieve fietser (blauwe balk), de ruimteverdeling (balk onder profiel) en kwalitatieve beoordeling

Voorbeeld: schematische weergave van mogelijke invulling kruising op de profielen van de Noordhoekring

Deze aanpak leverde een breed spectrum aan mogelijke ontwerpen waaruit we interessante lessen konden trekken. Een greep uit deze lessen zijn:

 

  1. De cityring bestaat niet voor de fiets. Het zijn losse straten met een eigen identiteit, eigen gebruik en eigen wensen. Maar weinig fietsers zullen meer dan 2 straten van de ‘ring’ in een verplaatsing aan elkaar rijgen.
  2. Het is niet OF maar EN. We ontwerpen zowel voor de snelle individuele fietser als voor de langzamere interactieve fietser. Het karakter van de straat bepaald de balans tussen beide en betekent automatisch dat niet aan elke wens (volledig) kan worden voldaan.
  3. Hoe korter de afstand is die de voetganger moet oversteken en hoe meer voorzieningen zich in de gevel bevinden, des te meer kriskras bewegingen zullen ontstaan. Dit zorgt er ook voor dat de auto op een natuurlijke wijze wordt afgeremd door de hoeveelheid kruisend verkeer.