Onderzoek Zuidwestlandcorridor Den Haag

We hebben onderzoek gedaan naar de OV-verbinding tussen het centrum van Den Haag en Den Haag Zuidwest. De aanleiding van het onderzoek is 1) de schaalsprong OV om de stedelijke groei mogelijk te maken en 2) het vergroten van kansen voor mensen in het gebied Zuidwest. Het onderzoek betrof een inventarisatie en eerste analyse van problemen in het gebied en een globale indicatie van oplossingsvarianten. We hebben intensief samengewerkt met Movin (expertise openbaar vervoer) en Een Nieuwe Kijk (expertise vervoersongelijkheid).  

Tijdens het project zijn veel ambtelijke stakeholders geïnterviewd en betrokken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat de Zuidwestlandcorridor zou moeten worden en welke opgaven en knelpunten hiermee opgelost dienen te worden. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de infrastructurele knelpunten (voor- en nadelen van ondertunneling, knelpunt Zevensprong, capaciteit, te lange reistijden, etc), maar ook naar de vervoersongelijkheid in de stad. Hoeveel banen kan een bewoner van Zuidwest bereiken per modaliteit? En hoe verschilt dat met andere wijken in Den Haag? Welke oplossingsrichtingen dragen bij aan een verbetering? Het eindresultaat was uitgebreide adviesrapportage met probleemschets en oplossingsrichtingen en een fijne samenwerking met de opdrachtgever.