Mobiliteitstransitie MRDH

Voor de metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) voert Studio Bereikbaar samen met TwynstraGudde een onderzoek uit over de mobiliteitstransitie. Technische en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen het mobiliteitssysteem fors veranderen. De Metropoolregio is benieuwd naar wat er op hen af komt, en hoe de transitie versneld of bijgestuurd kan worden richting de gewenste uitkomst.

De opdracht kent drie unieke onderdelen in onze aanpak:

  • opsplitsen van de metropoolregio in verschillende gebieden,
  • een spel met voorbeeldreizen en
  • het systematisch in beeld brengen van trends.

Opsplitsen in verschillende gebiedstafels
De mobiliteitstransitie betekend voor verschillende gebieden iets anders. Een hoogstedelijk gebied kent een andere opgave dan het landelijk gebied. Ook zijn er in elk gebied andere maatregelen mogelijk. Om elk gebied de aandacht te geven die het verdient, zijn er 4 x 4 gebiedstafels georganiseerd. In deze gebiedstafels zijn de effecten van verschillende scenario’s en mogelijke maatregelen bedacht.

Spel met voorbeeldreizen
Tijdens de gebiedstafels is gewerkt met een spel met voorbeeldreizen. Het is vaak lastig om in toekomstdenken concreet te worden. Het spel met voorbeeldreizen gebaseerd op het OViN is hier ideaal voor. Door middel van persona’s en hun motieven wordt gekeken wat de mobiliteitstransitie voor deze mensen inhoudt. Vanuit deze mensen wordt gekeken wat dit betekent voor het hele gebied. Parallel aan het spel wordt een modeldoorrekening uitgevoerd. Zo proberen we de modelwerkelijkheid en de werkelijkheid in de sessie aan elkaar te verbinden.

Systematisch scenario’s samenstellen
Zelfrijdend, elektrificatie, drones, e-bikes of stadslogistiek, er wordt veel over gesproken. Het is lastig om met al deze trends duidelijkheid te krijgen. Voor deze opdracht hebben we alle technologische en gedragstrends in beeld gebracht en geordend naar de fase van de ‘innovatie’. Ook is er een historische analyse uitgevoerd om de trends van de aflopen 30 jaar in beeld te brengen.