Mobiliteitsplan Purmerend

De gemeente Purmerend heeft een woningbouwambitie van circa 10.000 woningen. De stad is van oudsher ingericht op de auto. Tussen 1965 en 1980 trokken Amsterdammers naar deze stad in de polder. De folders vielen huis aan huis in de brievenbus met teksten als “wilt u ook een eengezinswoning met een tuin en parkeren voor de deur?” Zo’n 200.000 Amsterdammers verlieten de hoofdstad en vertrokken naar steden als Hoorn, Almere, Lelystad en Purmerend. De vele eengezinswoningen blijven behouden, maar er komt veel nieuwbouw in de vorm van appartementencomplexen in de bestaande stad bij. De appartementencomplexen zorgen voor dichtheid en nabijheid. Vanwege de schaarse openbare ruimte en de hoge kosten voor het aanleggen van parkeergarages, is het niet vanzelfsprekend dat iedereen straks een auto voor de deur kan hebben (of een auto in de parkeergarage onder het huis). Dit is een verandering in mindset. Want een van de redenen waarom mensen in het verleden in Purmerend hebben gewoond, is niet vanzelfsprekend meer in het nieuwe Purmerend. Hoe verloopt deze mobiliteitstransitie? Welke maatregelen moeten er wanneer genomen worden om Purmerend en Beemster ook in de toekomst goed bereikbaar te houden?

De opdracht voor Studio Bereikbaar is het opstellen van een mobiliteitsplan met daarin netwerkkeuzes voor alle modaliteiten en een uitvoeringsprogramma voor de komende tien jaar. Loes Noom en Matthias Floor vormen het projectteam.