Mobiliteitsplan Amsterdam Noord

Amsterdam Noord is volop in ontwikkeling. In het gebied aan de noordkant van het IJ wordt de komende jaren veel nieuwbouw gerealiseerd. Wonen, werken en tijdelijk verblijven. Veel (nieuwe) mensen betekent veel meer verplaatsingen. Welke maatregelen moeten worden genomen om Amsterdam Noord ook in de toekomst bereikbaar te houden?

De opdracht voor Studio Bereikbaar is het programmamanagement voor het opstellen van het mobiliteitsplan voor Amsterdam Noord. De bestaande en in oprichting zijnde plannen voor de fiets, OV, voetganger en auto worden met elkaar en met de gebiedsontwikkeling in samenhang gebracht.