Mobiliteitsonderzoek Rijnenburg

Het college van Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om Rijnenburg te ontwikkelen.Wij gaan in de opdracht uit van 25.000 woningen (ter vergelijking Houten heeft 20.000 woningen, Woerden 22.000) in de zuidwesthoek van knooppunt Ouderijn. Hiermee ligt Rijnenburg tussen Utrecht centrum, Leidsche Rijn, Nieuwegein, IJsselstein en het Groene Hart in.

Studio Bereikbaar voert voor de gemeente Utrecht het verdiepende mobiliteitsonderzoek uit. De vraag is om voor drie verschillende perspectieven een mobiliteitsconcept uit te werken. Deze drie perspectieven zijn:

  • Conventioneel bouwen
  • Duurzaam stedelijk (ambitie gemeente Utrecht)
  • Ambitieus en experimenteel

Voor elk perspectief werken we een mobiliteitsconcept uit wat bestaat uit (hoogwaardig) OV, fietsinfrastructuur, een parkeerconcept en infrastructuur voor de auto. Afhankelijk van het perspectief wordt er aan de knop autotoegankelijkheid, stedelijkheid en nabijheid gedraaid. We onderzoeken verschillende type ontsluitings-, parkeer en betaalconcepten voor de nieuwe wijk.

Ligging Rijnenburg

Omdat mobiliteit, zeker in de meer vergaande perspectieven, sturend is onderzoeken we ook de stedenbouwkundige gevolgen van de mobiliteitskeuzes en zetten we het mobiliteitsconcept stedenbouwkundig kracht bij.

Studio Bereikbaar is hoofdaannemer van de opdracht en werkt samen met 4cast voor de modeldoorrekeningen en een poule van experts (Damo Holt – Rebel, Onno Pruis – Movin, Jeroen de Leeuw – Witteveen+Bos en Arjan Peet – Belroad). De opdracht is loopt tot het derde kwartaal van 2023.