Mobiliteitsmanagementplan Piet Heintunnel

Vanwege de nieuwe tunnelwet die per 1 mei 2019 ingaat, wordt de Piet Heintunnel gerenoveerd. De tunnel zal enkele maanden gestremd zijn voor het autoverkeer.

Naast de omleidingsroutes die ingezet worden, zijn er mogelijkheden om de verkeershinder te beperken. Door o.a. communicatie en mobiliteitsmanagement. Wij schrijven het mobilititeitsmanagementplan voor de Piet Heintunnel. Dit doen we door de volgende stappen te zetten en te beschrijven.

Allereerst doen we een uitgebreide analyse van het gebied en het effect van de tijdelijk sluiten van de Piet Heintunnel. Welk effect heeft het tijdelijk afsluiten van de Piet Heintunnel op de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming? Wat zijn de alternatieve reismogelijkheden? Wat is de herkomst en bestemming van automobilisten die door de tunnel rijden? Welke doelgroepen zijn te onderscheiden?

Vervolgens bepalen we met het doel van de mobiliteitsmaatregelen ; wat moet er gebeuren om de verkeershinder acceptabel te houden? Daarna werken we de maatregelen uit (verwacht resultaat, kosten, etc) en concluderen we met het advies van concrete en geschikte mobiliteitsmaatregelen.

Dit project doen we geheel gezamenlijk met gemeente Amsterdam. We passen hierbij ons stappenplan van Slim Reizen in gemeente Amsterdam toe, zie Slim Reizen Amsterdam