Mobiliteitsbouwstenen voor Rondje Roosendaal

In een kort en krachtig proces van twee maanden heeft Studio Bereikbaar samen met een kernteam van ambtenaren een mobiliteitsconcept voor het visietraject “Rondje Roosendaal” neergelegd. Het visietraject focust op het integraal opwaarderen van het centrumgebied (kwaliteitsverbetering binnenstad, verbetering leefbaarheid en verduurzaming). Vanuit mobiliteit lag hier de uitdaging om voorzieningen bereikbaar te maken/houden, meer in te zetten op schoner, stiller en veiliger verkeer en te kijken hoe met mobiliteit bij kan worden gedragen aan vergroening en klimaatadaptatie. Dit leidde tot de formulering van de volgende opgave:

 

  1. Het slim organiseren van de parkeerbehoefte bij de gebiedsontwikkeling (zowel nieuw als transformatie);
  2. Ruimte nemen van mobiliteit, om ruimte te geven aan (onder andere) groen en verblijven, en;
  3. Het versterken van de verbindingen voor lopen en fietsen rondom het station, de binnenstad en de gebiedsontwikkelingen.

 

Schakelen tussen schaalniveaus

Aan de hand van de mobiliteitsanalyse hebben we gezamenlijk met het kernteam een zevental plekken in het centrumgebied aangewezen om dieper op in te zoomen. Dit betreft specifieke ingrepen per straat of buurt, waarvan we vervolgens ook de consequenties voor het netwerk in beeld brachten. De onderzochte bouwstenen zijn op te delen in twee categorieën: 1. bouwstenen circulatie en 2. bouwstenen parkeren. Het mobiliteitsconcept dat hiervoor de hoofdlijnen vormde was:

 

De bouwstenenkaart

  1. Het faciliteren van de auto beperken tot de hoofdstructuur, daarbuiten ruimte voor fiets, lopen en verblijven;

2. Het station als plaats ontwikkelen met goede wandel- en fietsverbindingen naar de binnenstad en omliggende wijken (en minimaal de huidige OV-kwaliteit voor de bus), en;

3. Slim omgaan met parkeren: de parkeerladder.

Ontwerpend onderzoek

Door middel van onze ontwerpend onderzoekmethode hebben we vervolgens in twee iteraties onderzocht wat voor veranderingen vanuit mobiliteit aangereikt kunnen worden als een bijdrage voor de integrale opwaardering van het centrumgebied. Enkele onderzochte ontwerp denkrichtingen uit dit proces zijn:

  1. Afsluiting Kade voor gemotoriseerd verkeer om een forse kwaliteitsverbetering voor fietsers, voetgangers en verblijven rond de westkant van het centrumgebied te bewerkstelligen.

2. Mogelijke alternatieven voor de herinrichting van de Brugstraat en Stationsstraat waarbij meer ruimte voor groen, lopen en fietsen centraal staat.

3. De parkeerladder vormgegeven in relatie tot de geplande gebiedsontwikkeling.