MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

In Rotterdam wordt momenteel een verkenning uitgevoerd naar een nieuwe oeververbinding in Rotterdam-Oost. In deze MIRT-verkenning worden door de vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, Ministerie van I&W) zes voorgenomen maatregelen onderzocht die als doel hebben om de bereikbaarheid via de weg en het OV te verbeteren, verstedelijking mogelijk te maken, de stedelijke leefkwaliteit te verbeteren en de kansen voor mensen te vergroten. Studio Bereikbaar leidt in deze MIRT-verkenning het werkspoor Mobiliteitsanalyse en het werkspoor Algeracorridor.

De 6 voorgenomen maatregelen van de MIRT-verkenning

In het werkspoor Mobiliteitsanalyse brengt Studio Bereikbaar in beeld wat de ‘hoeken van het speelveld’ zijn met betrekking tot (de combinatie van) diverse maatregelen uit de verschillende werksporen (‘Oeververbinding en OV’, ‘A16/OWN’ en ‘Algeracorridor’). De uitkomsten van de mobiliteitsanalyse leveren belangrijke informatie op over de samenhang tussen en de effecten van de diverse maatregelen van de verschillende werksporen.

In het werkspoor Algeracorridor coördineert Studio Bereikbaar de doorontwikkeling van de bouwstenen die Studio Bereikbaar in een eerder onderzoek (zie Algerastudie op de website) heeft onderzocht: maatregelen met een focus op het opwaarderen van de corridor, met een focus op verandering van vervoerswijze of een mix van beide. De bouwstenen worden in deze verkenning verder uitgewerkt en onderzocht op effectiviteit en effecten op de knelpunten op zowel auto, OV als fiets.

Uniek aan de aanpak in deze werksporen is dat de omgeving wordt betrokken door middel van masterclasses over (o.a.) verkeersmodellen om de kennis over de onderdelen in de MIRT-verkenning op niveau te brengen, expertsessies om regio specifieke expertise op te halen en werktafels om de omgeving echt zelf aan de slag te laten gaan.