MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

In Rotterdam wordt momenteel een verkenning uitgevoerd naar een nieuwe oeververbinding in Rotterdam-Oost. In deze MIRT-verkenning worden door de vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, Ministerie van I&W) zes voorgenomen maatregelen onderzocht die als doel hebben om de bereikbaarheid via de weg en het OV te verbeteren, verstedelijking mogelijk te maken, de stedelijke leefkwaliteit te verbeteren en de kansen voor mensen te vergroten. Studio Bereikbaar leidt in deze MIRT-verkenning het werkspoor Mobiliteitsanalyse en het werkspoor Algeracorridor. De MIRT-verkenning bevindt zich momenteel in zeef 2, de beoordelingsfase van de kansrijke oplossingsrichtingen.

De 6 voorgenomen maatregelen van de MIRT-verkenning

In zeef 1 (analysefase) heeft Studio Bereikbaar in het werkspoor Mobiliteitsanalyse in beeld gebracht wat de ‘hoeken van het speelveld’ zijn met betrekking tot (de combinatie van) diverse maatregelen uit de verschillende werksporen (‘Oeververbinding en OV’, ‘A16/OWN’ en ‘Algeracorridor’). De uitkomsten van de mobiliteitsanalyse leverden belangrijke informatie op over de samenhang tussen en de effecten van de diverse maatregelen van de verschillende werksporen. In zeef 2 (beoordelingsfase) bewaakt Studio Bereikbaar samen met de werkgroep Mobiliteitsanalyse de uniformiteit, samenhang en navolgbaarheid van de mobiliteitsanalyses van de verschillende werksporen.

 

In het werkspoor Algeracorridor coördineert Studio Bereikbaar in zeef 2 (beoordelingsfase) de doorontwikkeling van de kansrijke oplossingsrichtingen, die uit zeef 1 (analysefase naar voren kwamen). De kansrijke oplossingsrichtingen variëren van 1) inzet op verandering van vervoerswijzen en het optimaliseren van de huidige capaciteit van de Algerabrug tot 2) het opwaarderen van de corridor waarbij de Algerabrug ook wordt uitgebreid. Deze kansrijke oplossingsrichtingen worden in de huidige zeef 2 nader uitgewerkt, ontworpen en onderzocht op hun effectiviteit en effecten op de knelpunten op zowel auto, OV als fiets.

Schematisch overzicht kansrijke oplossingsrichtingen uit de eindrapportage Algeracorridor (2021), zeef 1

Uniek aan de aanpak in deze werksporen is dat de omgeving zowel fysiek als digitaal wordt betrokken door middel van masterclasses over (o.a.) verkeersmodellen om de kennis over de onderdelen in de MIRT-verkenning op niveau te brengen, expertsessies om regio specifieke expertise op te halen en ontwerp-/werktafels om de omgeving echt zelf aan de slag te laten gaan.