MIRT-onderzoek Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost

Als onderdeel van de MIRT-onderzoeken goederenvervoercorridors Zuidoost en Oost, brengt het kwalitatief onderzoek Voorzieningen Weg de problematiek rondom de rustbehoefte van het vrachtverkeer in kaart. Met dit onderzoek is een beeld gevormd van de probleemsituatie zoals deze ervaren wordt door belanghebbende partijen, de kansen voor de toekomst en kansrijke oplossingsrichtingen. Voor dit onderzoek zijn interviews uitgevoerd met betrokken partijen uit het gehele speelveld: overheidspartijen; marktpartijen; brancheverenigingen; vakbonden en gebruikers. Daarnaast is er een uitgebreid deskresearch uitgevoerd waarbij tevens gebruik is gemaakt van kwantitatieve onderzoeksresultaten uit het onderzoek ‘Bezetting goederencorridors Oost en Zuid’ (ADVIN, 2016). In een focusgroepbijeenkomst met de belanghebbenden is vervolgens geïnventariseerd wat kansrijke oplossingsrichtingen zijn voor de geconstateerde problematiek rondom vrachtwagen parkeren. Deze bijeenkomst is georganiseerd op een toepasselijke locatie, hotel en truckstop Nobis Asten. Een deel van het programma is buiten op de truckparking georganiseerd, om zo meer gevoel te krijgen bij het onderwerp.

Overzicht capaciteit parkeerfaciliteiten

Op basis van alle input is een probleemanalyse uitgevoerd en zijn de kansen en ontwikkelingen in kaart gebracht. Tot slot van dit project is een aanpak geformuleerd om de geconstateerde problemen met betrekking tot het vrachtwagen parkeren op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost aan te pakken.

Het eindresultaat van dit project is de rapportage ‘MIRT onderzoek goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost – Kwalitatief onderzoek thema voorzieningen weg’.

De bijdrage van Studio Bereikbaar vindt men terug in het rapport ‘MIRT onderzoek goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost’, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, onder hoofdstuk 7 Optimaliseren modaliteit weg, paragraaf 7.3 De wegvoorzieningen: truckparkings.

Focusgroepbijeenkomst bij truckstop Nobis Asten