Mijn040Routes

Voor de gemeente Eindhoven zijn wij bezig met een grootschalig onderzoek naar verplaatsingsgedrag van inwoners en bezoekers van de 040-regio. Mijn040Routes registreert de verplaatsingen automatisch met behulp van een app.

De GPS-data van Mijn040Routes wordt gebruikt om de gemeente en haar partners te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe routes en maatregelen, de inrichting en ontsluiting van gebieden en het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsdiensten.

Deze techniek geeft een volledig nieuw beeld hoe inwoners en bezoekers van Eindhoven keuzes maken in de plaatsen die ze bezoeken en welke vervoerwijzen en routes ze daarbij gebruiken. Daarmee wordt beter meetbaar wat de effecten zijn van ruimtelijk, economisch of verkeerskundig beleid temidden van een snel veranderende stad en samenleving.

Impressie van de gemaakte verplaatsingen per vervoerswijze (groen = voetganger, oranje = fiets, grijs = auto en blauw = trein)

Wij hebben een diverse groep deelnemers geworven van in totaal ongeveer 2000 deelnemers. Op basis van de verzamelde data bouwen we een database om verplaatsingsgedrag en locatiekeuze betekenisvol te kunnen analyseren en daarin koppeling te maken met diverse reeds beschikbare, publieke data (CBS, gemeente Eindhoven).

Vervolgens werken we in samenspraak met gemeente Eindhoven en mogelijk partners 3 casussen uit te werken waarin de data concreet toegepast wordt. De analyses die dit mogelijk moet maken richten zich op het voeden van beleid- en projectvragen waarin reisgedrag en locatiekeuze centraal staan, waar we in een tijd leven waar diverse sociale, economische, ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen hierin steeds nieuwe trends en snelle veranderingen lijken voor te doen waarop tot nog toe weinig grip bestaat.

Uiteindelijk leveren we een analyse- en presentatietool op waarin de data ook na afloop van het project beschikbaar is voor de  gemeente Eindhoven.