Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord Nederland - Randstad

Wat is de potentie van een verbeterde OV-verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland? Over die vraag heeft Studio Bereikbaar zich (samen met inno-V, Syconomy en Dona Stedenbouw) gebogen. Drie varianten zijn in het onderzoek meegenomen: versnellen over bestaand spoor, de Lelylijn en een nieuwe hoogwaardige busverbinding.

Hypothesekaart

Rijk en regio hebben de ambitie om de reistijden tussen de Randstad en Noord-Nederland te verkorten. De verwachting is dat dit een impact op het hele land heeft en een bijdrage levert aan verschillende economische, duurzame en maatschappelijke doelstellingen. De verwachting is dat een verbeterde OV-verbinding meer mensen uit de auto en in de trein te zetten, wat ook voordelen biedt om congestie op wegen tegen te gaan. Ook zou de verkorting van de reistijd een kans bieden voor het realiseren van de ambities voor het aantal internationale treinreizigers. De varianten zijn in de studie getoetst op hypothesen die hierover gaan. Om in de bijzonder korte looptijd van het project tot een zo tastbaar mogelijk resultaat te komen, is het project vanuit drie verschillende sporen aangevlogen: de vervoerskundige, de ruimtelijk-economische en de MKBA.

Ontwerpend onderzoek
Het Noorden kent een gespreide economische en ruimtelijke structuur. Tevens is sprake van een economische transitie die uitgaat van bundeling en concentratie van verstedelijking en kennis. Om de interactie tussen vervoer en ruimte beter te kunnen begrijpen is gewerkt met meerdere ruimtelijke scenario’s, welke zijn uitgewerkt met het Dashboard Verstedelijking. Deze scenario’s zijn gekoppeld aan de versnellingsvarianten en vertellen meer over de wisselwerking tussen infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen, om zo te weten of de opgaven van het Noorden de kansrijkheid van het versnellen van de OV-verbinding vergroot. De inhoudelijke conclusies zijn te vinden in de eindrapportage:

Het eindrapport staat hier online (klik)

Ontwerpend onderzoek: theoretisch onderzoek van 100.000 extra woningen

Effect en impact nieuwe woningbouw in Heerenveen