Binnenstadsas OV Utrecht

De Binnenstad van Utrecht is de ‘huiskamer van stad en regio’. In het gemeentelijk mobiliteitsbeleid staat ‘verblijven’ op de eerste plaats, maar tegelijkertijd wordt ook gestreefd naar het op een aantrekkelijke manier verwelkomen van mensen vanuit de stad en regio, waar

OV-bereikbaarheid een belangrijke schakel in is. Op dit moment lopen er veel OV-lijnen door de Binnenstad via de Binnenstadsas (van Vredenburg tot aan de Stadsschouwburg): drie HOV-lijnen, aangevuld met diverse stadsbuslijnen die de omliggende wijken bedienen. Echter bemoeilijken deze ook de oversteekbaarheid van de Binnenstad en laten minder ruimte over voor voetgangers, fietsers, groen en andere functies. Kortom, de wens is om een zo hoog mogelijke gebiedskwaliteit én OV-netwerkkwaliteit te bereiken. Wij hebben een onderzoek gedaan naar een eerste visie op het benodigde OV in de binnenstad en een eerste verkenning van de ruimtelijke inpassing op de Binnenstadsas.

Inzicht in de ruimtelijke consequenties door dwarsprofielen per variant

Kenmerkend aan onze aanpak:

  • Vanuit data inzicht in de gebruikers door slim combineren van verschillende databronnen: wie zijn de gebruikers van het OV nu en wat is de verwachting naar de toekomst? Welke gebruikers kent de as daarnaast nog meer (fietsers, autoverkeer, logistiek)?
  • Door een wandeling en interviews met betrokkenen vanuit de gemeente en provincie kregen we direct veel inzicht in de problematiek en konden dit in de praktijk ervaren.
  • De visuele aanpak zorgt voor concreetheid in opgave en oplossingen en inzicht in consequenties: foto’s laten zien waar weinig ruimte is voor de voetganger en oversteekbaarheid slecht is. Dwarsprofielen geven aan hoeveel ruimte waarvoor beschikbaar is (en waarvoor niet) en foto’s uit andere steden laten zien hoe een variant eruit kan zien.

Benieuwd naar het rapport? Klik hier.