Bereikbaarheidsindicator

De Bereikbaarheidsindicator is in 2012 in het leven geroepen om de bereikbaarheid van een gebied te bepalen. Rijkswaterstaat krijgt deze indicator in beheer en wil in beeld krijgen hoe de indicator wordt gebruikt, en waar dit beter kan.

Voor dit project hanteren we een aanpak waarin we eerst naar het bestaansrecht van de indicator kijken, om daarna de stap naar de praktijk te kunnen maken. Voor beide fases zijn we op zoek gegaan naar de succes- en faalfactoren van de indicator. Hierna is de stap gemaakt hoe we deze kunnen gebruiken om ombuigen.

Met dit onderzoek vatten we het proces van de rekenaar achter zijn computer tot de bestuurder in de stuurgroep, en kijken we hoe een indicator daar een rol in kan spelen.

BBI voor auto en OV zoals toegepast in de NMCA 2017