Algeracorridor

De Algerabrug verbindt Krimpen aan den IJssel met Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Niet alleen de brug, maar de gehele corridor vormt een knelpunt voor autoverkeer, OV en fietsers. Studio Bereikbaar voerde afgelopen jaar een onderzoek uit waarin onderzocht is of de knelpunten oplosbaar zijn op de corridor zelf. Deze studie heeft beslisinformatie opgeleverd ten behoeve van de keuze van het zoekgebied voor de Oeververbindingenstudie in Rotterdam.

Knelpuntenkaart voor auto, fiets en OV op de Algeracorridor

In de aanpak is breed gekeken naar het gebruik en de knelpunten voor zowel fiets, ov als auto. Door een combinatie van modellen, OViN, floating car data, literatuur en interviews is de problematiek snel in beeld gebracht.

Studio Bereikbaar stelde 3 pakketten samen waarmee de doorstroming voor de auto, maar ook de bereikbaarheid per OV en fiets verbeterd wordt. Een pakket biedt verlichting voor de korte termijn. Voor de lange termijn zijn twee richtingen voorgesteld. Het pakket ‘verandering van vervoerwijze’ en het pakket ‘opwaarderen corridor’.

Kortetermijnpakket Algeracorridor

Langetermijnpakket 'verandering van vervoerswijze'

Langetermijnpakket 'opwaarderen corridor'