Adaptief Programmeren

In een wereld vol technologische ontwikkelingen, vernieuwingen en testen volgen de veranderingen elkaar in rap tempo op. Dit brengt een veel onzekerheden mee. Het voorbereiden van een grote infrastructurele projecten is juist een star en langdurig proces, waarin de benodigde flexibiliteit ontbreekt.  Er zijn nieuwe MIRT-spelregels opgesteld om veranderingen een plek te kunnen geven, en om pakketten van maatregelen voor korte, middellange en lange termijn in samenhang te kunnen afwegen. Van een vast programma van maatregelen naar een adaptief programma.

Rijkswaterstaat heeft een denkraam ontwikkeld om basisinformatie aan te leveren adaptief te kunnen programmeren. Studio Bereikbaar werkt dit denkraam verder uit en past het toe op het programma SmartwayZ.nl. Inzichten uit verkeerssimulaties zullen worden vertaald naar beslisinformatie voor het programma. Extra uitdaging hierin is dat niet alleen de omgeving onzekerheden meebrengt, maar ook dat nog onduidelijk is welk effect van sommige maatregelen verwacht mag worden. De nieuwe inzichten over de effecten die onderweg zullen worden opgedaan, moeten weer meegenomen worden in de beslisinformatie.