Actualisatie Bereikbaarheidsstrategie ’s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch is een stad in beweging en een stad die de komende jaren nog meer gaat bewegen. Doordat er in ‘s-Hertogenbosch nieuwe plekken komen om te wonen, werken en recreëren verandert inherent ook de mobiliteit. Nieuwe trends als steeds slimmer wordende mobiliteit, een nieuwe economie, een groter belang voor duurzaamheid doen hier nog een extra schep bovenop. Deze trends staan beschreven in de vastgestelde Actualisatie Koersnota. Studio Bereikbaar is verantwoordelijk voor het uitwerken van de bereikbaarheidsstrategie. Wij richten ons daarbij op het stedelijk mobiliteitssysteem ten westen van de A2. In samenhang met de studie naar de Oostelijke landweg en MIRT-Onderzoek A2 Deil-Vught is daarmee de volledige bereikbaarheidsopgave in beeld gebracht.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Knelpuntanalyse: de effecten van autonome mobiliteitsontwikkelingen en de reeds bekende of geambieerde bouwontwikkelingen op het stedelijk mobiliteitsnetwerk (auto, fiets, OV) in beeld krijgen (toekomstbeeld).
  • Beleidskeuzes (inclusief maatregelenrichtingen): inzicht bieden in strategische beleidskeuzes voor de bereikbaarheidsstrategie waarin naast bereikbaarheid ook leefbaarheid, duurzaamheid en gastvrijheid als doelen zijn opgenomen voor 2030. Daarnaast volgt een maatregelenoverzicht als input voor een quick-wins uitvoeringsprogramma, het bestuursakkoord en de omgevingsvisie.