Innovatie

 

Studio Bereikbaar adviseert over infrastructuur en bereikbaarheid. Wij handelen vanuit de visie dat bereikbaarheid een maatschappelijk goed is dat ten dienste staat van de samenleving en economie. Studio Bereikbaar ondersteunt en zorgt daarmee voor een mooier en beter Nederland. Dat vraagt anders werken dan gebruikelijk in de verkeerskunde. Het gaat ons om begrip, inzicht en samenwerken, meer dan om het advies.

Hoe we dat voor ons zien? Het verkeerskundig storyboard als nieuwe tool om verkeerskundige vraagstukken te verbinden met maatschappelijke ontwikkelingen en achterliggende doelen. Het verhaal als verbinder tussen cijfers, vragen, posities en doelen. Met behulp van technieken als GIS, infographics, dashboards, eigen rekentools en een goede dosis creativiteit en inventiviteit, visualiseren we hoe het systeem in elkaar zit. Op thema’s als trein/fiets en stedelijkheidsprofielen hebben we eigen algoritmen ontwikkeld die leiden tot meer inzicht in de aantrekkende stedelijke dynamiek.

Om onze doelen te realiseren investeren we naast ons projectwerk structureel 20% van onze omzet in innovatie. In ons position paper is onze visie, aanpak en open uitnodiging tot samenwerking verder toegelicht.

Klik hier voor onze volledige Position Paper in pdf