MeiMaand MeetMaand

Veelgestelde vragen

Hieronder zijn de veelgestelde vragen en antwoorden te vinden van het verplaatsingsonderzoek MeiMaand MeetMaand.

Wat is de MeiMaand MeetMaand?

De MeiMaand MeetMaand is de naam van het verplaatsingsonderzoek dat uitgevoerd wordt door Studio Bereikbaar in samenwerking met verschillende gemeenten. Doel is om meer inzicht te krijgen in het daadwerkelijk gebruik van de weg, het OV, fietspad en voetpad. Zulk inzicht helpt om beslissingen op te baseren, zoals het beperken van hinder tijdens bouwprojecten.

Hoe verplaatsen mensen zich? Waar gaan ze heen? Welke route nemen ze? Hoe lang doen ze er over? Hoe verplaatsen mensen zich voor en na een verplaatsing? Hoe zit het met korte verplaatsingen? Hoe variëren mensen tussen vervoerswijzen of hoe worden deze gecombineerd? Hoeveel wisselende bestemmingen bereizen mensen? Met de antwoorden op deze vragen kunnen de gemeenten hun verkeersbeleid verbeteren en hinder voor de reiziger beperken.

Hoe kan ik meedoen?

Om mee te doen heb je alleen een smartphone nodig (databundel niet benodigd). In vier eenvoudige stappen doe je mee:

  1. Ga naar: www.studiobereikbaar.nl/amsterdamwww.studiobereikbaar.nl/rotterdam of www.studiobereikbaar.nl/woerden. Vul je emailadres in en ga akkoord met de voorwaarden.
  2. Klik op ‘Ik doe mee!’
  3. Je ontvangt een downloadlink waarmee je de app ‘Sesamo’ van Mobidot op je smartphone installeert
  4. Bij de link ontvang je ook een login en password. Vul deze eenmalig in bij het opstarten van de ‘Sesamo’ app.

Hoe wordt het verplaatsingsonderzoek uitgevoerd?

Het verplaatsingsgedrag van de deelnemers wordt in kaart gebracht met behulp van een smartphone applicatie. De deelnemers worden via verschillende kanalen benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Na aanmelding voor deelname ontvangt de deelnemer inloggegevens waarmee men inlogt op de app “Sesamo” van Mobidot.

Na eenmalig invullen van deze inloggegevens werkt de app geruisloos op de achtergrond. Desgewenst kun je wel de ‘Sesamo’ app openen om te kijken hoe jouw eigen verplaatsingsgedrag verzameld wordt. Eventueel kun je zo ook de app onderbreken of uitschakelen. Er wordt geen data verzonden via 3G/4G. Je kunt dus ook zonder databundel meedoen en installatie van de app leidt niet tot hogere datakosten. De app kan wel leiden tot hoger stroomverbruik afhankelijk van het aantal gemaakte verplaatsingen en vervoerwijzen. De app is wel geoptimaliseerd dat dit zo beperkt mogelijk blijft.

Wanneer vindt de MeiMaand MeetMaand plaats?

Het verplaatsingsonderzoek vind plaats van maandag 2 mei 2016 t/m zondag 29 mei 2016. De app kan eventueel wel eerder worden geregistreerd. Er worden dan verplaatsingen geregistreerd, alleen komen deze niet in de uiteindelijke dataset voor het onderzoek terecht. Hetzelfde geldt na afloop van de meetperiode. De app blijft functioneren voor eventueel persoonlijk gebruik, maar de data wordt niet binnen het project gebruikt.

Hoe download ik de app?

Je kunt de app op twee manieren downloaden op je smartphone met het besturingssysteem van Android of iOS:

  1. Gebruik de downloadlink in de mail met de persoonlijke inloggegevens voor de ‘Sesamo’app.
  2. Download de app in de App Store of via Google Play. Zoek op ‘Sesamo’(Mobidot).

Door in te loggen op deze app met de door ons ontvangen inloggegevens neem je officieel deel aan ons verplaatsingsonderzoek.

Wat ontvang ik voor mijn deelname aan het onderzoek?

Als je vier weken meedoet ontvang je na afloop een PDF-rapportage met inzicht in jouw persoonlijke verplaatsingsgedrag (als je bij de registratie hebt aangevinkt dat je dat wilt). De app werkt geruisloos, maar desgewenst kun je tijdens het onderzoek je eigen verplaatsingen en de registratie daarvan bijhouden door de app te openen. De app geeft aan welke verplaatsingen er gemaakt zijn.

Waarom is mijn e-mailadres nodig?

Het e-mailadres dient voor twee zaken. Ten eerste worden uw inloggegevens naar dit e-mailadres gestuurd. Ten tweede wordt de PDF-rapportage met inzicht in jouw persoonlijke verplaatsingsgedrag naar dit e-mailadres gestuurd

Wat zijn de voorwaarden voor mijn deelname?

Voorwaarde voor deelname is dat wij uw locatiegegevens en de verzamelde data in anonieme vorm mogen gebruiken ten behoeve van ruimtelijke en verkeerskundige analyse. De gedetailleerde voorwaarden over gebruik van de software zijn in te zien bij installatie van de app vanuit de App Store of Google Play.

Is deelname anoniem?

Deelname is anoniem. Alle inloggegevens bevatten een code. Door deze code worden er geen persoonsgegevens gekoppeld aan de verplaatsingen, maar alleen deze code. De enige persoonsinformatie die wij van u hebben is uw e-mailadres. Dit e-mailadres bevindt zich op een andere locatie dan de GPS-data, waardoor de deelname anoniem blijft.