Aanpak

Studio Bereikbaar adviseert over infrastructuur en bereikbaarheid. Wij handelen vanuit de visie dat bereikbaarheid een maatschappelijk goed is dat ten dienste staat van de samenleving en economie. Studio Bereikbaar ondersteunt en zorgt daarmee voor een mooier en beter Nederland. Dat vraagt anders werken dan gebruikelijk in de verkeerskunde. Het gaat ons om begrip, inzicht en samenwerken, meer dan om het advies.

Hoe we dat voor ons zien? Het verkeerskundig storyboard als nieuwe tool om verkeerskundige vraagstukken te verbinden met maatschappelijke ontwikkelingen en achterliggende doelen. Het verhaal als verbinder tussen cijfers, vragen, posities en doelen. Met behulp van technieken als GIS, infographics, dashboards, eigen rekentools en een goede dosis creativiteit en inventiviteit, visualiseren we hoe het systeem in elkaar zit. Op thema’s als trein/fiets en stedelijkheidsprofielen hebben we eigen algoritmen ontwikkeld die leiden tot meer inzicht in de aantrekkende stedelijke dynamiek.

Visualisatie

We besteden veel aandacht aan het begrijpbaar overbrengen van ons advies. Daarbij presenteren we niet alleen het eindadvies, maar staan ook stil bij de tussenstappen zodat helder is hoe tot het advies is gekomen. Hiervoor zetten we onder andere onze Visualisatietool in en voor het visualiseren gebruiken we GIS-kaarten.

Data

We analyseren mobiliteit- en verkeerspatronen en brengen die terug tot de essentie. Wij maken het verkeersysteem inzichtelijk en begrijpelijk, zodat tot effectieve keuzes gekomen kan worden die leiden tot een evenwichtige verkeerssituatie. Van het verkeersmodel als black-box hebben wij afscheid genomen.

Samenwerken

We zijn onderdeel van uw team. Wij werken intensief en veelal op locatie samen met onze opdrachtgevers, projectteams, betrokken partijen en burgers (co-creatie). Deze aanpak brengt creativiteit, flexibiliteit en draagvlak voor het eindresultaat.