Aanpak

Studio Bereikbaar hanteert een werkwijze waarbij beproefde en nieuwe technieken worden ingezet om de verkeerssituatie in beeld te brengen en te optimaliseren. Bereikbaarheid is meer dan een infrastructuurproject. In vrijwel alle gevallen zal de totaaloplossing bestaan uit meerdere onderdelen samengebracht in een uitvoeringsprogramma: én nieuwe infrastructuur én generiek benutten én on-person mobiliteitsdiensten.

Ambitie centraal

We zijn altijd op zoek naar de vraag achter de vraag om de achterliggende ambitie, die gericht kan zijn op economie, leefbaarheid, maatschappelijke dynamiek of een betere concurrentiepositie, centraal te stellen. Deze ambitie verliezen we tijdens het project niet uit het oog. In onze ogen is bereikbaarheid namelijk nooit meer dan een middel.

To-The-Point Analyse

We analyseren mobiliteit- en verkeerspatronen en brengen die terug tot de essentie. Met beproefde technieken en onze Visualisatietool maken we het verkeersysteem inzichtelijk en begrijpelijk, zodat tot effectieve keuzes gekomen kan worden die leiden tot een evenwichtige verkeerssituatie. Van verkeersmodel als black-box hebben wij afscheid genomen.

Participatie en bereikbaarheid

Intensieve samenwerking met burgers (co-creatie), betrokken partijen en interne en externe disciplines, zodat het eindresultaat breed gedragen wordt en echt tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de reiziger.

Uitvoeringsprogramma

Bereikbaarheid is meer dan een infrastructuurproject. In vrijwel alle gevallen zal de totaaloplossing bestaan uit meerdere onderdelen samengebracht in een uitvoeringsprogramma: én nieuwe infrastructuur én generiek benutten én on-person mobiliteitsdiensten.

Onderdeel van uw team

We zijn onderdeel van uw team: In ieder infrastructureel projectteam hoort volgens ons een verkeerskundige thuis die intensief samenwerkt met andere disciplines en de projectleiding. We zien ons daarom als lid van het projectteam en werken op locatie zodat de lijnen kort zijn.

Heldere presentatietechnieken

We besteden veel aandacht aan het begrijpbaar overbrengen van ons advies. Daarbij presenteren we niet alleen het eindadvies, maar staan ook stil bij de tussenstappen zodat helder is hoe tot het advies is gekomen. Hiervoor zetten we onder andere onze Visualisatietool in en voor het visualiseren gebruiken we GIS-kaarten.